WINSUM.NU

It Pikepoltsje

It Pikepôltsje is een peuterspeelzaal te Winsum FR, voor kinderen vanaf twee tot vier jaar. Froukje is de juf en zij wordt ondersteund door twee vrijwilligers; juf Zwaantje en juf Brigitte. 

Er zijn twee groepen, met maximaal 15 peuters per groep.
  • de jongste groep (vanaf twee jaar) komt op woensdagochtend
  • de oudste groep komt op dinsdag- en donderdagochtend
Op deze drie dagen is it Pikepôltsje geopend van 8.15 – 10.45 uur.

Van 8.15 – 8.30 uur is er een ‘inloop-kwartier’ waarop de peuters gebracht kunnen worden. De ouders geven een tas met drinken en fruit mee (liever geen zoetigheid) en een luier voor als het kind nog niet zindelijk is.

De peuters leren om te gaan met andere kinderen en om samen te spelen en te delen. Juf leest voor, er worden liedjes gezongen en de peuters maken muziek op allerlei instrumenten. Zomers kan er op het speelveldje worden gespeeld op het speeltoestel, in de zandbak en met allerlei buitenspeelgoed.

Er wordt zowel Nederlands als Fries gesproken (zie taalbeleid).

In beide groepen komen VVE kinderen. Deze kinderen krijgen een extra steuntje in de rug, omdat ze behoefte hebben aan een stimulans in taalkundige-, sociale-, emotionele- of motorische ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie betreffende kosten en aanmelding op de website van onze stichting: www.welzijnmiddelsee.nl

Contactgegevens PSZ it Pikepôltsje
MFC de Helling
de Skâns 12
8831 XS Winsum FR
Tel: 06-300 441 36 (bereikbaar op dinsdag, woensdag & donderdag van 8.00 - 11.15 uur)

Bijzondere activiteiten voor de peuters

- Sint Maarten; begin november is er een koffieochtend voor de ouders van de oudste peuters. Na het koffiedrinken gaan zij samen met hun peuter een lampion  maken.
- verjaardag juffen; als de ene juf jarig is, maakt de andere juf met de peuters een cadeau. Omdat de kinderen het vaak leuk vinden om iets te geven, mogen ze een tekening of een kleinigheidje meenemen. Op de deur wordt aangegeven wanneer juf jarig is.
- verjaardag peuter; vader en/of moeder komen om 10.15 op school om samen verjaardag te vieren en te trakteren
- Sinterklaasfeest, er staat dan een boot die gevuld is met kleine cadeautjes
- Kerstfeest, met een Kerstontbijt
- Pasen; er worden knutsels gemaakt met het thema Pasen
- De laatste schooldag; de kinderen mogen verkleed komen en we maken er een feestje van met limonade en lekkers! 

 
Taalbeleid it Pikepôltsje

It Pikepôltsje heeft gekozen voor een tweetalig beleid, omdat uit talloze onderzoeken blijkt dat het goed is voor de taalkundige-, de sociale-, en de cognitieve ontwikkeling van het kind.
Om de voordelen optimaal te benutten is het van belang dat er bewust en consequent wordt omgegaan met de taal. Verder dient er in de voorschoolse periode veel aandacht te zijn voor de minderheidstaal, in ons geval het Fries. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun moedertaal, wat later ook weer ten goede komt aan de ontwikkeling van het Nederlands. Nederlandstalige kinderen leren er zo spelenderwijs een tweede taal bij.

Op it Pikepôltsje werken wij met één persoon - één taal – beleid. De leidster spreekt Fries en de vrijwilligers Nederlands.
Het Nederlands krijgt een plek in de taalactiviteiten. Friestalige peuters beginnen vanaf ongeveer drieëneenhalf jaar de Nederlandse taal te gebruiken in hun spel.

Het is van belang dat de talen op een stimulerende manier worden aangeboden. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Vanuit de thema’s worden ‘talige’ activiteiten aangeboden.
Wij bieden de peuters zowel Friestalige als Nederlandstalige verhaaltjes en liedjes aan. De informatie naar de ouders is dan ook tweetalig. Een provinciale visitatiecommissie beoordeelt ons op de kwaliteit van ons taalpedagogisch handelen. Hierdoor kunnen wij ons certificaat ‘tweetalige peuterspeelzaal’ behouden.


Geschiedenis it Pikepôltsje

Begin 1980 namen enkele dames het initiatief om een peuterspeelzaal in Winsum op te richten. Er werd gekozen voor de naam ‘it Pikepôltsje’. Dankzij een startsubsidie van de gemeente, fondsen en diverse acties kon het initiatief gerealiseerd worden.

It Pikepôltsje vestigde zich in de oude school van de familie Sieswerda aan de Hegeterp te Winsum. In 1990 verhuisde de peuterspeelzaal naar de sportkantine bij de sportvelden. Vanaf januari 2005 werd er gebruik gemaakt van een unit bij de basisschool. Dit in afwachting van de realisatie van het nieuwe Multi Functioneel Centrum.

Sinds mei 2007 is er een vrolijk en knus lokaal voor de peuters in MFC ‘de Helling’ te Winsum.

Per 1 januari 2007 is PSZ ‘it Pikepôltsje’, samen met andere peuterspeelzalen in de gemeente Littenseradiel overgegaan naar Stichting Middelsee te Stiens.

  

MEDEDELINGEN

SOCIALE MEDIA

Binnenkort meer...

COLOFON

Deze website is opgezet door Dorpsbelang en de Algemene Ondernemersvereniging Winsum in samenwerking met de NijsDok. De informatie op de site wordt zo vaak mogelijk aangevuld of aangepast.

CONTACT

Winsum.nu

info@winsum.nu